Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Ormińskiego

"Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech, i pamiętaj, jaki spokój można znaleźć w ciszy." Max Ehrman

Szkolna stołówka

PŁATNOŚCI ZA OBIADY W MIESIĄCU KWIETNIU

1. Zapraszamy wszystkich uczniów do korzystania z posiłków
2. Wpłaty dokonuje się u pani intendent p nr 14 do każdego 10-tego miesiąca w godz.8.30 –13.00 lub na konto: ... Bank Rumia Spółdzielczy 20 8351 0003 0019 8404 2000 0020 tytułem: nazwisko i imię dziecka, klasa oraz za jaki miesiąc. karty obiadowe na posiłki będą wydawane za okazaniem dowodu wpłaty w pokoju 14.
3. Proszę o terminowe dokonywanie wpłat.
4. Opłata za obiady w Kwietniu wynosi: 16 x 3,20 = 51,20
5. Obiady wydawane na przerwach obiadowych I przerwa 11.50 -12.10 II przerwa 12.55 -13.10
6. Rodzice zgłaszają nieobecność dziecka pod nr/ telefonu 58-671-07-90
7. Możliwość odpisów obiadów w następnym miesiącu.