Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Ormińskiego

"Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech, i pamiętaj, jaki spokój można znaleźć w ciszy." Max Ehrman

Pedagog, Psycholog Szkolny

Pedagog mgr Anna Okrój

Wspiera uczniów i rodziców w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, wychowawczych, materialnych, dydaktycznych, pomaga w dostosowywaniu form i metod pracy z uczniami z dysfunkcjami Posiada kwalifikacje terapeuty terapii pedagogicznej i prowadzi zajęcia dla uczniów z dysleksją, dysgrafią, dysortografią. Jest wykwalifikowanym socjoterapeutą i prowadzi w szkole grupowe zajęcia socjoterapii dla dzieci z problemami wychowawczymi

poniedziałek 7.30-13.00  
wtorek 12.00-16.00
środa 7.30-14.00
czwartek 9.00-15.00
piątek 7.30-12.00

Psycholog mgr Katarzyna Bielińska

Wspiera uczniów i rodziców w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, wychowawczych, integracyjnych, w komunikacji międzyludzkiej, pomaga w dostosowywaniu form i metod pracy z uczniami z dysfunkcjami i problemami zdrowotnymi.Jest wykwalifikowanym doradcą zawodowym. Prowadzi zajęcia grupowe z młodzieżą w ramach przygotowania do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej oraz spotkania indywidualne diagnozujące zainteresowania, potencjał, predyspozycje zawodowe


poniedziałek 12.00 - 17.00
wtorek 7.30 - 14.00
środa 10.00 - 15.00
czwartek 7.30 - 12.30
piątek 10.00 - 14.00

Wysłuchamy nie oceniając, pomożemy zdiagnozować problemy, doradzimy jak je rozwiązać, w razie potrzeby skierujemy do placówek specjalistycznych, odpowiednich instytucji.

Zapraszamy!!!