Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Ormińskiego

"Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech, i pamiętaj, jaki spokój można znaleźć w ciszy." Max Ehrman

Szkolna stołówka

Ogłoszenie

1. Zapraszamy wszystkich uczniów do korzystania z posiłków od 11.09.2017 r.
2. Wpłaty dokonuje się u pani intendent pokój numer 108 do każdego 10-tego miesiąca 
w godz.8.00 –13.00 lub na konto: 
Bank Rumia Spółdzielczy 93 8351 0003 0003 0775 2000 0050 
tytułem: nazwisko i imię dziecka, klasa za który miesiąc.
karty obiadowe na posiłki będą wydawane za okazaniem dowodu wpłaty w pokoju 14.
3. Proszę o terminowe dokonywanie wpłat.
4. Opłata za obiady w wrześniu wynosi: 15 x 2,80 = 42,00
5. Obiady wydawane na przerwach obiadowych
I przerwa 11.50 -12.10
II przerwa 12.55 -13.10
6. Rodzice zgłaszają nieobecność dziecka pod nr telefonu 58-671-07-90
7. Możliwość odpisów obiadów w następnym miesiącu.