Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Ormińskiego

"Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech, i pamiętaj, jaki spokój można znaleźć w ciszy." Max Ehrman

Rada Rodziców

Rada Rodziców

uchwaliła składkę na rok szkolny 2016 / 2017 w wysokości 30 zł. 

Można ją wpłacać

bezpośrednio przedstawicielowi Rady Rodziców w dniach zebrań klasowych lub przelewem z podaniem w tytule wpłaty imienia i nazwiska oraz klasy ucznia na konto: 

Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi Rada Rodziców 

BGŻ 04 2030 0045 1110 0000 0279 6640