Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Ormińskiego

"Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech, i pamiętaj, jaki spokój można znaleźć w ciszy." Max Ehrman

Egzamin Gimnazjalny

Warunki i przebieg egzaminu gimnazjalnego – informacje dla rodziców

 1. Egzamin trwa 3 dni :

19 kwietnia- część humanistyczna

20 kwietnia część matematyczno-przyrodnicza

21 kwietnia część językowa (angielski, niemiecki)

Każdego dnia są 2 części: g. 9.00- 60 minut, g. 11.00- 120 minut

Uczniowie przydzieleni są do konkretnych sal , losują numer stolika, kodują prace zgodnie z objaśnieniami przewodniczącego zespołu. Uczniowie przychodzą do szkoły pół godziny przed egzaminem o 8.30.

 1. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel przypomni o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Po zakończeniu pracy z arkuszem będą mieć dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Obowiązek ten nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, niepełnosprawnych ruchowo.

 2. Obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali.

 3. Zdający mogą korzystać wyłącznie z przyborów wymienionych w komunikacie CKE( tablica informacyjna na I piętrze), nie używamy ołówka ale długopisu z czarnym wkładem (koniecznie!).

 4. Przypominam o konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu.

 5. Na stronie internetowej CKE (www.cke.edu.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi gimnazjalnemu) dostępne są: informatory o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego oraz arkusze gimnazjalne z poszczególnych przedmiotów z odpowiedziami.

 6. Uczniowie przychodzą na egzamin w strojach galowych.

 7. Uczniowie, którzy nie przystąpią do egzaminu lub jego części z przyczyn losowych lub zdrowotnych przystępują do niego w terminie dodatkowym 1, 2 i 5 czerwca 2017 r.

 8. Każdy zdający otrzyma butelkę z wodą, która będzie stała na podłodze, przy nodze stolika, aby nie zniszczyć materiałów egzaminacyjnych.

 9. W trakcie egzaminu gimnazjalnego nauczyciele nie udzielają wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych.

 10. Wyniki egzaminu będą znane w ostatnim dniu zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 11. Zrelaksować dzieci i nastroić optymistycznie.

Trzymam kciuki!

Dyrektor Ewa Grzymkowska