Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Józefa Wybickiego w Rumi

budynek ul. Rodziewiczówny 10 (byłe Gimnazjum Nr 1)

Międzynarodowy Konkurs Literacki

Wyróżnienia w XXXIII Międzynarodowym Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej w Słupsku

Julia Marchlewska z kl. III C oraz Oliwia Chmielewska z kl. I D otrzymały wyróżnienie w XXXIII
Międzynarodowym Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej w Słupsku.
Informowaliśmy o tym już w kwietniu, ale dopiero wczoraj dotarły wysłane przez organizatorów konkursu dyplomy,
podziękowania i tomiki zawierające nagrodzone teksty młodych twórców.
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wyróżnionym uczennicom i życzymy dalszych sukcesów!

Irena Burczyk