Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Józefa Wybickiego w Rumi

budynek ul. Rodziewiczówny 10 (byłe Gimnazjum Nr 1)

Klasa I 2017/2018

Zgłoszenie do klas pierwszych dzieci z obwodu szkoły do 7 IV 2017 r. składane do sekretariatu szkoły przy ul. Rodziewiczówny 10 lub do sekretariatu szkoły przy ul. Kościelnej 6

Wnioski do klas pierwszych dzieci spoza obwodu szkoły od 10 IV 2017 do 24 IV 2017 r.

Nazwa szkoły

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Józefa Wybickiego w Rumi

Adres siedziby szkoły, adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych

84-230 Rumia, ul. Kościelna 6
84-230 Rumia, ul. Rodziewiczówny 10

Granice obwodu szkoły na okres
od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
1.

A. Asnyka, Bohaterów Kaszubskich, Bolesława Chrobrego od nr 2 do nr 14 oraz od nr 5 do nr 19, Ceynowy od nr 1 do nr 15 oraz od nr 2 do nr 18, Czechowa, Czesława Miłosza, Derdowskiego, Gdyńska, Gen. Stanisława Maczka, Generała Andersa, Generała Józefa Hallera, Helska, Henryka Dąbrowskiego od nr 1 do nr 25B oraz od nr 2 do nr 24A, Jana Kazimierza, Jaworskiego, Kazimierza Wielkiego, Krótka, Krzywa, Kusocińskiego, Kwiatowa od nr 1 do nr 13 oraz od nr 2 do nr 14, Leszka Białego, Marszałka Józefa Piłsudskiego od nr 31 do końca oraz od nr 36 do końca, Marynarska, Matejki,Mickiewicza, Morska od nr 21 do końca oraz od nr 26 do końca, Paderewskiego, Poznańska, Pucka, Pułaskiego, Rodziewiczówny, Roszczynialskiego, Równa, Sienkiewicza od nr 1 do nr 29 oraz od nr 2 do nr 20, Sopocka, Starowiejska od skrzyżowania z ulicą Henryka Dąbrowskiego do końca, Szczecińska, Targowa, Tuwima, Wąska, Wejhera, Wybickiego, Żeromskiego od nr 1 do nr 15C oraz od nr 2 do nr 26