Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Józefa Wybickiego w Rumi

budynek ul. Rodziewiczówny 10 (byłe Gimnazjum Nr 1)

Wszystkie wydarzenia

Zaproszenie na spotkanie z wychowawcami

O D D Z I A Ł Y

P R Z E D S Z K O L N E

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W RUMI

( budynek przy Rodziewiczówny 10)

ZAPRASZAJĄ

RODZICÓW WRAZ Z DZIEĆMI

NA SPOTKANIE Z WYCHOWAWCAMI GRUP PRZEDSZKOLNYCH

4 WRZEŚNIA

OD GODZINY 7 00

W tym dniu rodzice mogą uczestniczyć w zajęciach

zorganizowanych dla dzieci.

Dzieci przywitają w klasach następujący wychowawcy:

Grupa 1 ( sala nr 15 ) –p. Agnieszka Erdmann i p. Hanna Bukowska

Grupa 2 ( sala nr 16 )- p. Elżbieta Gronau i p. Anna Szlas

Grupa 3 ( sala nr 17 ) –p. Joanna Wąs i p. Maria Sugajska-Kozak

kub