Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Józefa Wybickiego w Rumi

budynek ul. Rodziewiczówny 10 (byłe Gimnazjum Nr 1)

Wszystkie wydarzenia

I Forum Samorządów Uczniowskich Pomorza

 

21 czerwca 2017 r. w sali Morskiej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego
odbyło się I Forum Samorządów Uczniowskich Pomorza.
O godz. 9.00 zebranych gości i uczestników powitała pani Oktawia Gorzeńska – dyrektor Gimnazjum nr 1 w Gdyni,
następnie głos zabrali zaproszeni goście: przewodnicząca Rady Miasta Gdyni i przedstawicielka Kuratorium Oświaty w Gdańsku. 
W godz. 10.00-13.00 odbyły się warsztaty dla uczestników – przedstawicieli samorządów uczniowskich i ich opiekunów,
prowadzone przez panie: Luizę Skwierawską i Martę Otrębską oraz pana Michała Tragarza z CEO. 
Na zakończenie w sali plenarnej odbył się panel podsumowujący warsztaty –
uczestnicy mieli możliwość wymienić się opiniami, doświadczeniami
i podyskutować na temat „Możliwości i wyzwania, czyli o sile sprawczej samorządu uczniowskiego”. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa w I Forum Samorządów Uczniowskich Pomorza
i – oczywiście – zaproszenie na kolejne spotkanie przedstawicieli SU.
Naszą szkołę reprezentowała Agnieszka Kijowska,
która bardzo aktywnie włączyła się w realizację zadań podczas warsztatów
i w dyskusję podsumowującą spotkanie.

Irena Burczyk