Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Józefa Wybickiego w Rumi

budynek ul. Rodziewiczówny 10 (byłe Gimnazjum Nr 1)

Wszystkie wydarzenia

W Rumi dzieci mają głos…

1 czerwca 2017 r. w sali posiedzeń Urzędu Miasta Rumi odbyło się niezwykłe spotkanie. Punktualnie o 10.00 przewodniczący Rady Miejskiej, Ariel Sinicki, rozpoczął pierwszą Dziecięcą Sesję Rady Miejskiej Rumi. Przywitał pana Burmistrza Michała Pasiecznego, jego zastępców, zebranych gości oraz młodych radnych – reprezentantów rumskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

Następnie przedstawiciele dzieci i młodzieży złożyli na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej uroczyste ślubowanie, a później jednogłośnie przyjęli porządek obrad przedstawiony przez prowadzącego. 
Kolejne punkty posiedzenia wypełniły prezentacje przygotowanych przez młodych radnych uchwał dotyczących proponowanych zmian, projektów i inwestycji w naszym mieście, dyskusje, pytania i odpowiedzi oraz głosowania nad propozycjami.
Młodzi radni wykazali się odpowiedzialnością i wielkim zaangażowaniem, a ich pomysły były ciekawe, dokładnie przemyślane i opracowane. 
Gimnazjum nr 1 reprezentowały Agnieszka Kijowska z kl. III c i Emilia Górska z kl. II a, które przedstawiły projekt budowy toru rolkarskiego na placu sąsiadującym z terenem należącym do kościoła pw. bł. Edmunda Bojanowskiego.
Swoimi argumentami przekonały niemal wszystkich radnych, że pomysł ten naprawdę zasługuje na realizację, ponieważ pozwoli na rozwijanie pasji i zainteresowań użytkowników toru oraz przyczyni się do rozwijania sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.
Po przedstawieniu i przegłosowaniu wszystkich uchwał dokumenty zostały przekazane panu Burmistrzowi Michałowi Pasiecznemu, a przewodniczący, Ariel Sinicki, zamknął obrady pierwszej Dziecięcej Sesji Rady Miejskiej Rumi.
Na zakończenie głos zabrał pan Burmistrz Michał Pasieczny, który pogratulował dzieciom i młodzieży świetnych wystąpień,
podziękował również opiekunom młodych radnych za pomoc i zaangażowanie w przygotowanie projektów uchwał,
wręczył uczestnikom dzisiejszego posiedzenia certyfikaty radnych oraz upominki przygotowane przez Urząd Miasta.
Następnie złożył dzieciom życzenia z okazji ich święta i zaprosił wszystkich na słodki poczęstunek – rurki i przepyszne lody w sześciu smakach.

Irena Burczyk